Izkopi za hišo in objekte so nujno zlo. Priprava izkopa in nasutje gradbene jame z utrjevanje materialov je potreben korak, ki omogoča stabilen objekt in dobro podlago za temeljno ploščo in temelje.  V gradbeno jamo vam nasujemo in strojno vgradimo materiale, ki so najbolj primerni glede na sestavo tal.

Poskrbimo za izkope vseh vrst:

  • Izkopi za dvorišče
  • Izkopi za škarpo
  • Izkopi za hišo
  • Površinski izkop humusa
  • Izkop jarkov
  • Izkop z izdelavo brežin
  • Nasutje terena z utrjevanjem
  • Dvig višinskih nivojev

Dogovorite se za brezplačen ogled na 031 318 395.

izkopi-ljubljana